Vakkundige spouwmuurisolatie helpt u al snel 26% besparen op de energiefactuur. Spouwmuurisolatie zorgt niet alleen voor een thermische, maar ook voor akoestische isolatie. Er zijn verschillende soorten spouwmuurisolatie welke worden verzorgd door uiteenlopende bedrijven. Spouwmuurisolatie zorgt voor een warm huis in de winter en een koel huis in de zomer. Spouwmuurisolatie draagt bij aan duurzame energie en een premie spouwmuurisolatie kunt u daarnaast aanvragen waardoor de terugverdienkosten relatief kort zijn. Misschien klinkt het een beetje vreemd dat spouwmuurisolatie hiertoe bijdraagt, maar eigenlijk is dit heel logisch. Duurzame energie heeft betrekking op een manier die we kunnen gebruiken om minder energie te verbruiken en het genereren van energie die efficiënter en minder milieubelastend is. Een andere manier om uit te leggen wat duurzame energie is, is dat duurzame energie ons zal toelaten om in onze huidige energiebehoefte te voorzien zonder het vermogen voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeftes te voorzien weg te nemen. Veel huizen en zeer zeker die gebouwd zijn vóór 1980, zijn een grote verspilling van energie. Het is dus wel duidelijk dat spouwmuurisolatie een duidelijk steentje bijdraagt aan duurzame energie. Op basis van uw wensen en budget kunnen de specialisten van Isolatie Vlaanderen bepalen met welke firma’s u het beste kunt samenwerken. Bent u op zoek naar advies rond spouwmuurisolatie, dan hoeft u alleen maar op de button ‘Informatie Aanvragen’ te klikken.

Voor wie

SpouwmuurisolatieNiet voor elke woning is spouwmuurisolatie mogelijk, want wanneer uw woning voor 1920 is gebouwd, dan heeft u geen spouwmuur in uw woning. Woningen die gebouwd zijn in de periode tussen 1920 en 1980 zijn voorzien van een niet geïsoleerde spouwmuur. Aanvankelijk diende deze holle ruimte van 3 tot 6 cm breed (= spouw) tussen de twee muren als vroege vorm van woningisolatie. Met de moderne isolatietechnieken kan er een veel groter rendement worden behaald. Eigenlijk spreken we bij spouwmuurisolatie over het ‘na-isoleren’ van de spouwmuur.

Isolatietechnieken

Bij spouwmuurisolatie wordt er door gespecialiseerde bedrijven in de voegen gaatjes gemaakt. Via de gaatjes wordt er isolatiemateriaal aangebracht in de spouwmuur. De spouwmuurisolatie wordt afgerond door het opvoegen van de gemaakte gaatjes.

Voordeel spouwmuurisolatie


De drie belangrijkste muur soorten zijn spouwmuren, massieve muren en holle blok muren. Indien u zelf niet instaat bent te achterhalen of uw huis of woning geschikt is voor spouwmuurisolatie, kan een aannemer of architect u vertellen wat voor soort muren u heeft.

Voorbeeld:
Fam. Venerp heeft een vier slaapkamer vrijstaande woning met een oppervlakte van 150 m2. Ze hebben jaarlijkse stookkosten van € 2.400. De familie had voorheen geen spouwmuurisolatie in de spouwmuren. Ze werden geadviseerd om EPS Parels voor de spouwmuurisolatie te gebruiken, dit werd onafhankelijk door verschillende aannemers en in spouwmuurisolatie gespecialiseerde bedrijven aangeraden. Nadat de spouwmuurisolatie afgerond was, was het resultaat dat de familie Vanerp leefomstandigheden comfortabeler was (sneller en langer warm in koude periodes en minder warm in warmer periodes). Daarnaast was het financiële aspect dankzij de spouwmuurisolatie dat de jaarlijkse stookkosten met ruim € 400,- gezakt waren. Daarnaast hadden ze nog 26% subsidie op de kosten van de spouwmuurisolatie verkregen. Dankzij de besparing op de stookkosten en de subsidie was de investering al na iets meer dan drie jaar terugverdiend.
Een niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde wand kost u geld en is schadelijk voor het milieu. Een gemiddeld verliest 20 - 30% van de warmte door de muren en zelfs meer als helemaal niet geïsoleerd zijn. De effectiviteit van het isolerend materiaal wordt gemeten middel een U-waarde. Goed geïnstalleerde spouwmuurisolatie zal een lage U-waarde hebben, waardoor het slechts kleine hoeveelheden warmte zal laten passeren, hierdoor blijven huizen en woningen langer warmer.
De volgende voordelen zijn bereikt voor de familie Vanerp:
• Vermindering van de stookkosten
• Meer comfort
• Vermindering van de uitstoot
Huiseigenaren die gebruikmaakt van subsidies muur isolatie onder het Better Energy Homes regeling nodig zijn om muurisolatie die een U-waarde van 0,27 W / m K of beter (dwz Lower) te bereiken installeren. Het is essentieel dat u het installatieprogramma dat de opgegeven prijs voor de vereiste U-waarde of de beste U-waarde die kan worden bereikt voor uw omstandigheden zullen bereiken vragen.

Spouwmuurisolatie of niet
Uw huis of woning moet, logischerwijze, voorzien zijn van een “spouw” in de muren. Wanneer uw huis of woning gebouwd is met stevige/vaste muren of de holle blok bouwmethoden, is spouwmuurisolatie geen optie. Interne of externe isolatie zijn dan de enige oplossingen om de muren toch te isoleren. Beide mogelijkheden zijn duidelijk kostbaarder en verzorgen veel meer overlast dan spouwmuurisolatie. Een van de belangrijkste nadelen van interne isolatie is het verlies van de ruimte, dit kan worden geminimaliseerd door hoogwaardige isolatieproducten te gebruiken die dunner zijn. Hoewel interne isolatie vaak een meer betaalbare optie dan het installeren van externe muurisolatie, is het verlies van de ruimte en de potentiële noodzaak tot het afsluiten en opnieuw aanpassen en aansluiten van keukens en apparaten ertoe kan leiden dat mensen kiezen voor de optie van externe isolatie (buitenisolatie).
Buitenisolatie wordt uitgevoerd met isolatiemateriaal zoals minerale wol of geëxpandeerde polystyreen platen die bevestigd worden aan het buitenoppervlak van de wand. De isolatie wordt vervolgens bedekt met een speciale coating in verban met de steeds wisselende weersomstandigheden. Een stalen of glasvezel gaas is ingebed om sterkte en weerstand te bieden. Een spouwmuur bestaat uit twee rijen stenen of betonnen blokken met een holte of ruimte. Spouwmuurisolatie is eenvoudig gezegde niet meer dan het injecteren van isolerende producten van buitenaf in deze holle ruimtes. Het is de goedkoopste en de beste methode voor het isoleren van uw muren.

Het kiezen voor spouwmuurisolatie en de installateur blijkt niet zo´n moeilijk proces te zijn. Er zijn echter enkele belangrijke besluiten te nemen en een paar regels moeten toegepast worden om ervoor te zorgen dat uw spouwmuurisolatie voldoet aan uw tevredenheid en aan uw wensen.

Waarmee rekening houden:
• Is de aannemer, of het gespecialiseerd bedrijf, geregistreerd als een erkende installateur van het systeem?
• Wordt er volledige gewerkt in overeenstemming conform de technische handleidingen door de leverancier van de spouwmuurisolatie?
• Geeft de leverancier garantie / service na levering en installatie?
• Bij welke brancheorganisaties behoort de aannemer of het gespecialiseerde bedrijf?
• Is men bereid na de spouwmuurisolatie een eenvoudige verklaring (garantie) af te geven?
• Is het spouwmuurisolatie product gecertificeerd?
• Voldoet de spouwmuurisolatie aan alle regels en voorschriften voor het verkrijgen van een subsidie?
• Is de holte geschikt voor volledig vullen met isolatie? Hoe kan dit worden beoordeeld?
• Welk systeem wordt aanbevolen voor mijn spouwmuurisolatie?
• Zal de spouwmuurisolatie leiden tot enige vocht of condens op de muren of problemen met ventilatie? Hoe kan dit worden aangepakt / vermeden?
• Kunnen er problemen met de elektrische bedrading die in de spouwmuur aanwezig zijn ontstaan? Wordt er voldoende bescherming voor de kabels, waar nodig, opgenomen?
• Hoe zal de spouwmuurisolatie het ademend vermogen van de muren beïnvloeden?
• Hoeveel soortgelijke spouwmuurisolaties heeft de aannemer, of het gespecialiseerd bedrijf, uitgevoerd? Zijn lokale referenties beschikbaar?
• Hoe lang duurt de spouwmuurisolatie?
• Bevat de offerte alle kosten in verband met de uit te voeren werkzaamheden?
• Is er bij spouwmuurisolatie voortdurende professioneel onderhoud nodig?

Wanneer u zich overigens hier aanmeldt, worden al deze vragen meegenomen in het verkrijgen van de beste offerte.

Het isolatiemateriaal


Het isolatiemateriaal wat wordt gebruikt bij spouwmuurisolatie is medebepalend voor de terugverdientijd. Dit ligt doorgaans tussen de anderhalf en vijf jaar. De benodigde tijd voor het isoleren van de spouwmuur is afhankelijk van de hoeveelheid muren die geïsoleerd moeten worden. Een doorsnee spouwmuurisolatie neemt niet meer dan één werkdag in beslag.

Glaswol
Bij spouwmuurisolatie met glaswol of inblaaswol moet u denken aan zeer fijne glaswol die de spouwmuur in wordt geblazen onder hoge druk. Hierdoor ontstaat een goed geïsoleerde muur.

EPS Parels
Bij spouwmuurisolatie met EPS parels moet u denken aan korrels van polystyreen (wit, grijs of zwart). Hierbij is variatie in rendement afhankelijk van de gebruikte korrels. In de praktijk kiezen de meeste mensen voor glaswol omdat dit beter scoort op brandveiligheid en geluidsisolatie.

PUR-schuim
Omdat PUR-schuim spouwmuurisolatie niet echt milieuvriendelijk is (recyclage problemen), wordt dit vooral gebruikt bij vochtwering en kierafdichting. Daarnaast is het niet echt goed voor de gezondheid.

Steenwol
Je kunt spouwmuurisolatie met steenwol vergelijken met glaswol, maar heeft een lagere isolatiewaarde. Een bijkomend nadeel is dat het sneller ongedierte aantrekt. In Vlaanderen is spouwmuurisolatie met glaswol het meest populair.

EPC-attest


Wanneer u in Vlaanderen een woning wenst te verkopen bent u verplicht om een EPC-attest af te geven. Doordat u de factuur kunt voorleggen van uw spouwmuurisolatie scoort u beter op energiezuinigheid.

Meerwaarde woning


Door spouwmuurisolatie zorgt u voor een waarde vermeerdering van uw woning. Dit komt ook tot uiting in het EPC-attest.

Kosten en terugverdientijd spouwmuurisolatie


De totale kosten van de spouwmuurisolatie wordt grotendeels bepaald door de breedte, diepte en de hoogte van de spouw. Een algemeen uitgangspunt is dat u jaarlijks 9 tot 11 m3 gas bespaart op elke vierkante meter die wordt geïsoleerd. De terugverdientijd varieert tussen de 1,5 en 4 jaar.

Spouwmuurisolatie premie

Er bestaan premies in Vlaanderen rond spouwmuurisolatie, maar houdt er rekening mee dat de overheid deze ieder jaar herziet. De bedrijven die actief zijn in de spouwmuurisolatie kunnen u helpen bij het aanvragen van de premies.

Geschiedenis

Huizen die werden gebouwd tot 1920 heb slechts een 'éénsteens muur'. Het zijn deze huizen die niet in aanmerking komen voor spouwmuurisolatie. Om een huis uit deze periode te isoleren wordt vaak buitenmuur isolatie uitgevoerd. Het zijn de huizen na deze periode die tot in de jaren '80 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur. Het zijn deze huizen die in aanmerking komen voor spouwmuurisolatie. De spouwmuur is een holle muur die geïsoleerd wordt door het inspuiten van isolatiemateriaal. Huizen die vanaf de jaren '80 zijn gebouwd zijn voorzien van isolatiewol en dergelijke. Wanneer u spouwmuurisolatie nodig heeft, dan kunt u hier de beste offertes aanvragen.

Meer wetenschappelijke benadering


De spouwmuur is een traditionele geveloplossing in streken met veel slagregen (denk aan landen als België, Denemarken, Nederland, Verenigd Konininkrijk) dit geldt ook voor spouwmuurisolatie. Het regendoorslagprobleem bij spouwmuurisolatie wordt opgelost door opsplitsing van een wand in twee metselwerklagen gescheiden door een 5 à 6 cm brede spouw, en voorzien van drainagemogelijkheden. De traditionele spouwmuur met luchtspouw is op het vlak van thermische isolatie echter weinig performant en beantwoordt niet meer aan de maatschappelijke noden met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen.
Het navullen van de luchtspouw met thermische isolatie is een voor de hand liggende en relatief eenvoudige techniek die toelaat de warmteverliezen door een spouwmuur te reduceren. Hiervoor komen verschillende materialen in aanmerking  voor spouwmuurisolatie op voorwaarde dat ze geschikte thermische, hygrische en mechanische eigenschappen hebben. In wat volgt worden de eigenschappen van de beschikbare materialen voor na-isolatie van spouwmuren besproken en geëvalueerd.

Onderzochte isolatiematerialen
Voor navulling van spouwmuren (spouwmuurisolatie) zijn er enerzijds kunststoffen op de markt, waaronder polyurethaan (PUR-)schuim, ureumformaldehyde (UF-)schuim, en geëxpandeerde polystyreenparels (EPS). Anderzijds zijn er anorganische isolatiematerialen beschikbaar, zoals minerale wol (rots- en glaswolvlokken), gesiliconiseerde perliet- (EP) en vermiculietkorrels (EV), en silicaatschuimkorrels (SLS). De verwerking van de producten op de werf gebeurt met gespecialiseerde inblaasapparatuur. PUR- en UF-schuim worden ingespoten in vloeibare vorm en ontwikkelen zich in de spouw tot een vast kunststofschuim. De vezel- en korrelvormige producten worden meestal onder druk ingebracht, soms samen met een bindmiddel (bij EPS), en zo verdeeld over de spouw.

Voor de isolatieproducten voor spouwmuurisolatie werden in buitenlandse richtlijnen en normen producteisen en testmethodes vastgelegd. Recent werden ook nieuwe Europese normen ontwikkeld voor dit type producten (CEN TC 88: In-situ Thermal Insulation products for buildings). Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare informatie en relevante eisen voor na-isolatiematerialen. Deze worden geconfronteerd met meetresultaten van productmonsters verzameld bij de deelnemende bedrijven in het project.

Metingen warmtegeleidingscoëfficiënt
In wat volgt worden resultaten van de gemeten thermische eigenshappen gerapporteerd van de isolatiematerialen voor spouwmuurisolatie. Dit gebeurt op basis van metingen op twee monsters per materiaalsoort. Het is de bedoeling om met deze resultaten de beschikbare data van bedrijven en uit de literatuur te toetsen, en om de voornaamste invloedsparameters op de thermische eigenschappen te bespreken. Het lag buiten het bestek van dit onderzoek om uitgebreide materiaalmetingen uit te voeren om statistisch significante rekenwaarden af te leiden. 

Veroudering
De thermische eigenschappen van sommige isolatiematerialen veranderen bij veroudering gerekend vanaf de uitvoering van de spouwmuurisolatie. De toe te passen rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt moet representatief zijn voor de typische levensduur van isolatiematerialen, standaard vastgelegd op 50 jaar (ISO 10456). Dit gebeurt via een correctiefactor voor veroudering.

Thermische prestatie van na-geïsoleerde spouwmuren
De drie voornoemde invloeden moeten per materiaal gesommeerd worden om de gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt te bepalen. Figuur 6 geeft een beeld van de verschillende invloeden, uitgaande van de gemeten waarden voor droge materiaalmonsters. Bij de bepaling van de statistische invloed werd verondersteld dat er geen noemenswaardige verschillen zijn in de variatie van thermische eigenschappen per materiaal (k = 0.003 W/mK). De resultaten van deze analyse bevestigen dat de thermische eigenschappen van de belangrijkste materialen voor na-isolatie gelijkaardig zijn. De rekenwaarden bedragen in grootte-orde 0.040 W/mK voor PUR-schuim en EPS-parels (silver beads), en 0.045 W/mK voor UF-schuim, EPS-parels (white beads), rotswol en glaswol. De grijze EPS-parels halen een betere waarde dan de witte omdat de laag-emissieve coating (grijze kleur) de stralingsoverdracht in de poriën vermindert. De witte glaswol variant (virgin wool) scoort bij eenzelfde volumemassa iets beter dan de gele soort (scrap wool).

Belang van een voldoende hoge volumemassa
De volumemassa bij spouwmuurisolatie is een bepalende factor voor de fysische eigenschappen van de isolatiematerialen voor navulling. Een controle van de gerealiseerde volumemassa in situ vormt daarom een belangrijk element in de kwaliteitscontrole van het na-isolatieproces. Bij vezel- en korrelvormige na-isolatieproducten laat een meting van de spouwbreedte, het geveloppervlak en de ingebrachte massa isolatieproduct toe de gerealiseerde volumemassa bij een na-isolatieproject eenvoudig te controleren. De volumemassa moet hoger zijn dan een kritische ondergrens om drie redenen:
1. Een voldoende hoge volumemassa is nodig om de volumevermindering ten gevolge van krimp of zakking te vermijden, en een volledige vulling van de spouw te waarborgen. Deze eis legt
een ondergrens vast waarvoor in een aantal Europese pre-normen een waarde wordt voorgesteld.
2. De minimale volumemassa nodig om een volumevermindering te vermijden is niet noodzakelijk de volumemassa waarbij de warmtegeleidingscoëfficiënt optimaal is. De fabrikant kan de  houden volumemassa vastleggen om ervoor te zorgen dat het product een optimale thermische prestatie levert. Deze ‘optimale’ volumemassa kan verschillen van de ondergrens voorgesteld in de Europese pre-normen.
3. Tenslotte moet een voldoende hoge volumemassa van de vezel- en korrelvormige isolatiematerialen zorgen voor een beperkte luchtdoorlatendheid (permeabiliteit) van het poreuze isolatieproduct. Bij een te licht en daardoor luchtdoorlatend materiaal kan macroscopische luchtstroming optreden doorheen de poriën van het materiaal (natuurlijke convectie). In dit geval is het werkelijk warmteverlies groter dan wat de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal aangeeft. Een vergelijkbaar probleem stelt zich bij materialen die krimp vertonen (zoals UF). Hier kan luchtstroming optreden doorheen de krimpscheuren rondom en doorheen het isolatiemateriaal.

Invloed van luchtstroming in poreuze materialen bij spouwmuurisolatie
Bij de losse navulmaterialen ontstaat er bij een te lage densiteit luchtrotatie in het materiaal door natuurlijk convectie. Dit leidt tot een toename van de warmteverliezen. Het optreden van natuurlijke convectie in poreuze materialen hangt af van vier factoren (ISO/DIS 10456):

− De doorlatendheid van het materiaal k (m²)
− De warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal (W/mK)
− Het temperatuurverschil over de isolatielaag T (K)
− De dikte van de isolatielaag d (m)

Invloed van luchtstroming in krimpscheuren
Wanneer een in de spouw gevormd kunststofschuim krimpt, ontstaan er in het materiaal en tussen het gekrompen schuim en metselwerk scheuren met een onregelmatig patroon. Bij vorming van luchtlaagjes aan beide zijden van het isolatieschuim kan de lucht via deze luchtlaagjes en de krimpscheuren die beide luchtlaagjes met elkaar verbinden gaan roteren. Dit convectieproces leidt tot een toename van de warmteverliezen zoals bij convectie in poreuze isolatiematerialen. Het optreden van natuurlijke convectie hangt echter sterk af van het scheurpatroon dat ontstaat en het al dan niet voorkomen van luchtlagen aan beide zijden van het schuim.

Het enige na-isolatiemateriaal dat een sterke krimp vertoont na de spouwmuurisolatie is het UF-schuim. We gaan hier na in hoeverre convectie de thermische prestatie van een met UF-schuim gevulde spouwmuur kan beïnvloeden. We doen dit door de berekende U-waarde te vergelijken met een simulatie van de U-waarde met het programma 2DHAV (Janssens 2001), waarbij ook het optreden van natuurlijke convectie wordt gesimuleerd. Dit gebeurt voor een spouwmuur met 6 cm brede spouw en halfzwaar binnenspouwblad.

Vochteigenschappen
Voor het behoud van de regenwerende functie van een spouwmuur na de spouwmuurisolatie is het essentiëel dat het na-isolatiemateriaal geen water opneemt. Dit werd voor de verschillende materialen getest door middel van de wateropnameproef bij gedeeltelijke onderdompeling (EN 1609). Aanvullend werd de dampdoorlatendheid van het isolatiemateriaal bepaald met behulp van de cuptestmethode volgens NBN EN ISO 12572.

Bent u op zoek naar spouwmuurisolatie, dan kunt via deze site de beste installatiebedrijven een offerte vragen.

button 1