Tot eind 2016 gelden dezelfde premies voor spouwmuurisolatie en isolatie in het algemeen als in 2014 en 2015. De Vlaamse overheid wil mogelijk vanaf 2017 de vergoedingen voor energiebesparende maatregelen herzien. Bent u van plan om de spouwmuur te laten isoleren? Dan is het nu de moment, dus vóór 1 januari 2017, dan ben je er zeker van dat je nog in aanmerking komt voor een aantrekkelijke vergoeding. Hoeveel premie u kunt krijgen voor spouwmuurisolatie in 2016 leest u hieronder.

in het algemeen als in 2014 en 2015. De Vlaamse overheid wil mogelijk vanaf 2017 de vergoedingen voor energiebesparende maatregelen herzien. Bent u van plan om de spouwmuur te laten isoleren? Dan is het nu de moment, dus vóór 1 januari 2017, dan ben je er zeker van dat je nog in aanmerking komt voor een aantrekkelijke vergoeding. Hoeveel premie u kunt krijgen voor spouwmuurisolatie in 2016 leest u hieronder.

Huidige premie voor spouwmuurisolatie 2014 / 2015 / 2016
De premie voor het na-isoleren van uw spouw is 6 euro per vierkante meter geïsoleerd oppervlak. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen.

Voorwaarden voor de premie
1. U dient de aanvraag ten laatste binnen 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden indienen. De datum van de eindfactuur is hierbij bepalend.
2. De premie geldt alleen voor woningen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet van de huidige netbeheerder zijn aangesloten of waarvoor een bouwvergunning vóór 1 januari 2006 werd aangevraagd en die na deze datum zijn aangesloten. Het mag niet gaan om de uitbreiding of herbouw van een bestaande woning.
3. De spouwbreedte moet minimaal 5 centimeter zijn, waarbij de volledige spouw moet opgevuld worden met isolatiemateriaal. Dit kunt u vooraf (laten) meten.
4. De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer die werkt volgens de STS 71.1 normen. Bij aanvraag dien je een attest van de aannemer toe te voegen die dit bewijst.
5. Het isolatiemateriaal moet aan een aantal eisen voldoen (lambda waarde max. 0,065 W/m²K). De uitvoerend aannemer kan u hierover informeren en op het aanvraagformulier van de netbeheerder vind je alle eisen terug.

Wat is de procedure
U kunt de premie voor spouwmuurisolatie online of schriftelijk aanvragen bij de netbeheerder (Infrax of Eandis). Bij een online aanvraag dient u scans toe te voegen van een aantal documenten (factuur, attest van de aannemer). Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen? Dan dient u hiervoor op de website van de netbeheerder het aanvraagformulier te downloaden. Na het invullen dienen alle stukken worden opgestuurd (per aangetekende) post.

Welke documenten
Op het aanvraagformulier van de netbeheerder vindt u een uitgebreide beschrijving van de onderstaande documenten die u moet toevoegen:
• Een kopie van de factuur. Op de factuur moet vermeld staan om wat voor soort isolatiemateriaal het gaat, welk merk, warmteweerstand, lambda waarde, aantal vierkante meters, kostprijs van het isolatiemateriaal, datum van uitvoering.
• Een kopie van de STS verklaring van de aannemer.
• Een gedateerde foto van het aanbrengen van de isolatie (foto van de werkzaamheden).
• Bij beschermde klant: bewijs van sociaal tarief.
• Bij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk ná 1 jan. 2006 een bewijs dat de stedenbouwkundige vergunning verleend is vóór 1 jan 2006.

U wilt in aanmerking komen voor een combinatiepremie
Bent u van plan om isolerend glas te laten plaatsen dan is het financieel aantrekkelijk om dit te combineren met spouwmuurisolatie in 2016. De vergoeding voor hoogrendementsglas ligt namelijk vier maal hoger indien u (spouw)muurisolatie combineert met het vervangen van de beglazing.
Wanneer je enkel glas laat vervangen door dubbel glas bedraagt de vergoeding voor hoogrendementsglas (U-waarde max. 0.8 W/m2K): € 60,- per vierkante meter (maximum van € 2100,-). Wanneer je alléén het glas laat vervangen (zonder spouwmuurisolatie) bedraagt de vergoeding € 15,- per vierkante meter.

Hoe moet u de combinatiepremie aanvragen
De aanvraag van een combinatiepremie is hetzelfde als bij een aanvraag voor de spouwmuurisolatie. Ook hiervoor kunt u terecht bij de netbeheerder.
Eandis: http://www.eandis.be/eandis/klant/k_premies.htm
Infrax: http://www.infrax.be/nl/premies-en-acties/premies/premie-overzicht
Voor aanvullende informatie zie: http://www.vlaanderen.be/nl/

Extra voordeel voor beschermde afnemers in 2016
Beschermde klanten komen voor spouwmuurisolatie in aanmerking voor een verhoging van het premiebedrag van 50%.

button 1